fredag 19 februari 2010

Birgitta Leufstadius och jag besökte en dag Sigmund Freud som haft sin bostad på någon Gasse i Wien Han var själv inte tillstädes, men det vet man ju hur han ser ut... Soffan fanns däremot på plats. Den är trogen. Kommer ihåg att jag där hemma hos Freud blev ofrivilligt vittne till ett familjegräl. Verserat bad en han och en hon varandra att fara åt helvette... mm...på svenska. Jag stod i dörrens öppning och försökte verka oberörd; inte kunde dom veta att jag förstod svenska. Jag höll mig så långt som möjligt ifrån Birgitta för att inte bli avslöjad. Jag ritade av Sigmunds hatt som hängde på en krok i farstun, sedan gick jag ut.

Inga kommentarer: