lördag 1 maj 2010

Omslag Två dagar. Jag hade varit i USA, besökt Disney Productions, och inför julen 1996 berättade The Walt Disney Story i Två dagar. Från oss alla till er alla ... var en naturlig rubrik på omslaget. Och musseöron på Disney.

Inga kommentarer: