lördag 20 mars 2010

Erik Nordström skrev under signaturen Limerik dagsverser för Världens gång-sidan. Ibland fem inslag i veckan. Jag illustrerade och illustrerade. Tillsammans gav vi ut två samlingar. En dagsvers var något varje tidning med självaktning hade på den tiden. Henriksson och Berg, Kajenn och Fibben osv. Hur versen löd som beledsagades av ovanstående teckning...har jag ingen aning om. Bara att det var roligt att göra den.

Inga kommentarer: