söndag 21 mars 2010


Hjalmar Söderbergsällskapets initiativtagare Bure Holmbäck har lovat att visa och berätta för oss. Vi har stämt möte med honom vid Jakobs kyrka i Stockholm, Anders och jag. Han gör entré med några böcker under armen; vi hälsar, säger något om den värmande solen och efter en kort introduktion om, kanske Förvillelser eller Martin Bircks ungdom, eller något helt annat, påböjar vi vandringen mot Grev Turegatan. Första stoppet på vår färd. Det var där han föddes 1869. Hjalmar Söderberg. Sedan följer gator, adresser, portgångar. fönstersmygar  och romanfigurer. Högläsning ur böcker; möten, avsked.
Efter ett par timmars flanerande slinker vi in på ett kafé på Östermalm. Där gör jag teckningen ovan.
Detta var några år sedan.


Inga kommentarer: